Poznasz kraj po jego dewizie?

1 / 8

"Wolność, Równość, Braterstwo" to oczywiście hasło:

2 / 8

"Prawda zwycięża" to hasło:

3 / 8

"Pokój w Ojczyźnie, Pokój na Świecie" to przekaz:

4 / 8

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" to motto:

5 / 8

Jak brzmi dewiza Wielkiej Brytanii?

6 / 8

"Od morza do morza" jest mottem:

7 / 8

Dewiza "Bóg, Książę i Ojczyzna" przyświeca:

8 / 8

"Deszcz". To proste motto którego państwa?