Proste pytania z matematyki, ale... masz na każde tylko 15 sekund

1 / 16

Musisz odpowiadać błyskawicznie. Ile to jest dwa plus dwa?

2 / 16

X+Y=Y+X

3 / 16

6*6 to:

4 / 16

Trójkąt prostokątny ma boki: przyprostokątne 'a' i 'b', przeciwprostokątną 'c'. a*a+b*b=c*c

5 / 16

2+2*2=

6 / 16

MCMXCIX to rok

7 / 16

Ułamek 15/25 równa się:

8 / 16

2,4,x,16; x to:

9 / 16

1% to jaki ułamek dziesiętny?

10 / 16

Obwód kwadratu o boku 4 wynosi:

11 / 16

2,5 + 5,4 = 7,8

12 / 16

3 godziny to:

13 / 16

1,1,2,3,5; kolejną liczbą tego ciągu będzie

14 / 16

2 + 6 * 3 =

15 / 16

6 * x = 18; x =

16 / 16

25 - 24,1 =

Tylko bez ściągania!