Pan Jakub poprosił nas, byśmy zadali wam pytania o litery. To spełniamy jego prośbę

1 / 12

Takiego pisma używają:

2 / 12

To pismo używane w:

3 / 12

Tylko jeden naród na świecie używa tego pisma. To oczywiście:

4 / 12

Takie pismo można zobaczyć tylko w:

5 / 12

Tego pisma używają:

6 / 12

To pismo zobaczymy w:

7 / 12

Ten rodzaj pisma zobaczymy w:

8 / 12

Językiem, który zapisuje się tym pismem mówi dwa razy więcej ludzi niż polskim. To język:

9 / 12

Tak można zapisać język:

10 / 12

Język używający tego pisma nie wykazuje pokrewieństwa z żadnym innym istniejącym językiem. To:

11 / 12

To pismo używane w:

12 / 12

Tak piszą: