Tylko chcemy się upewnić, że wiecie, jak stopniuje się przymiotniki

1 / 11

Stopień wyższy od przymiotnika blady to:

2 / 11

Drewniany - czy ten przymiotnik się stopniuje?

3 / 11

Stopień wyższy od przymiotnika żółty to:

4 / 11

Prawdopodobny - czy to słowo ma stopień wyższy?

5 / 11

Stopień wyższy od przymiotnika gorący to:

6 / 11

Stopień wyższy od przymiotnika duży to:

7 / 11

Śmiały to stopień równy, a stopień wyżej będzie:

8 / 11

Dobry - czy ten przymiotnik jest stopniowalny?

9 / 11

Krzywy to stopień równy, a stopień wyższy to:

10 / 11

Płaski to stopień równy a stopień niższy to:

11 / 11

Stopień wyższy od przymiotnika tłusty to: