Królowa nauk jest tylko jedna. Jak sobie poradzisz z tymi zadaniami?

1 / 11

18+2*9=

2 / 11

W którym przykładzie NIEPOPRAWNIE zaokrąglono liczbę 251,927?

3 / 11

Suma kątów w trójkącie wynosi:

4 / 11

Zapis dziesiętny 30 proc. to:

5 / 11

Marek miał w skarbonce 150 zł. Za 25 proc. tej kwoty kupił model do sklejania. Ile kosztował?

6 / 11

Ile wynosi:

7 / 11

Rozwiń wzór skróconego mnożenia: (a+b)²=

8 / 11

(2-3)*(4-5)=

9 / 11

Druga przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma 4 cm, a przeciwprostokątna 5 cm. Ile wynosi długość trzeciego boku?

10 / 11

4,2÷0,7=

11 / 11

Kąt wypukły jest: