Jak dobrze znasz te fakty naukowe? Sprawdź, czy wiesz więcej niż przeciętny Amerykanin

1 / 12

Co przedstawione jest na pierwszym planie obrazka? (78 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie rozpoznało ciało niebieskie na obrazku)

2 / 12

Jakiego rodzaju fale są używane w telefonach komórkowych do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych? (72 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

3 / 12

Na obrazku przedstawione są trzy warstwy Ziemi. Która z nich jest najgorętsza? (86 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

4 / 12

Które z niżej wymienionych zjawisk ma największy wpływ na powstawanie pływów morskich? (76 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

5 / 12

Co mierzy się w latach świetlnych? (72 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

6 / 12

Denver jest położone wyżej niż Los Angeles. Które z poniższych zdań jest poprawne? (34 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

7 / 12

Który obrazek najlepiej ilustruje, co dzieje się, kiedy światło przechodzi przez szkło powiększające? (46 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

8 / 12

Przez jaką właściwość fali dźwiękowej określana jest głośność dźwięku? (35 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

9 / 12

Które z poniższych zdań najlepiej opisuje dane przedstawione na diagramie? (63 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

10 / 12

Który z tych pierwiastków lub związków chemicznych jest potrzebny, żeby stworzyć energię jądrową i broń jądrową? (63 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

11 / 12

Kto z wymienionych był twórcą jednej ze szczepionek przeciw wirusowi polio? (74 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

12 / 12

Jak nazywa się dziedzina zajmująca się badaniem układu gwiazd i planet oraz ich wpływem na zachowanie ludzi? (73 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie odpowiedziało na to pytanie)

78 proc. amerykańskich dorosłych poprawnie rozpoznało ciało niebieskie na pierwszym zdjęciu. A ty?