To właśnie ten quiz z historii PRL-u, który musisz rozwiąząć!

1 / 12

30 czerwca 1946 r. sfałszowano referendum ludowe. O co wtedy m.in. pytano?

2 / 12

28 czerwca 1956 r. miał miejsce 'czarny czwartek' czyli początek Poznańskiego Czerwca. Jak nazywał się 13-letni chłopiec, ofiara i symbol Czerwca '56?

3 / 12

25 czerwca 1976 r. doszło do Radomskiego Czerwca. Główną przyczyną wystąpień robotników była:

4 / 12

Zaraz po Radomskim Czerwcu powstał(a):

5 / 12

W 1980 r. w wyborach próbowała wystartować jedna z opozycyjnych organizacji. Która?

6 / 12

25 marcu 1977 r. założono organizację opozycyjną z udziałem m.in. Adama Czumy i Leszka Moczulskiego. Chodzi o:

7 / 12

W 1970 r. m.in. Stefan Niesiołowski i bracia Czumowie próbowali wysadzić:

8 / 12

Kto głosował w Sejmie przeciw delegalizacji Solidarności w 1982 r.?

9 / 12

W których latach działali tzw. komandosi?

10 / 12

'Czarna Jedynka', w ramach której działali m.in. Antoni Macierewicz, Janusz Kijowski czy Piotr Naimski, to:

11 / 12

Kto był ostatnim żołnierzem podziemia niepodległościowego?

12 / 12

Ilu Polaków należało do pierwszej Solidarności?