Masz więcej niż 35 lat? Masz w tym quizie o 1989 r. łatwiej

1 / 12

Gdzie odbyły się słynne rozmowy z udziałem opozycji, Kościoła i władz przed i w trakcie obrad Okrągłego Stołu?

2 / 12

Jaki odsetek mandatów mogła maksymalnie zdobyć opozycja w czerwcowych wyborach?

3 / 12

Jak nazywał się jedyny senator niewybrany z list Solidarności?

4 / 12

Motyw z którego filmu reklamował listę Solidarności?

5 / 12

Jakie skróty miały dwie partie związane z PZPR?

6 / 12

Kto po wyborach 1989 r. jako pierwszy został desygnowany na premiera?

7 / 12

Kogo Sejm wybrał na prezydenta w 1989 r.?

8 / 12

Po wyborach zmieniły się władze PZPR. Ostatnim pierwszym sekretarzem partii został:

9 / 12

Co było jedną z gospodarczych zmór 1989 r.?

10 / 12

Jaki tytuł nosił słynny artykuł z "Gazety Wyborczej"?

11 / 12

'Proszę Państwa, czwartego czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku skończył się w Polsce komunizm' - to zdanie wypowiedziała:

12 / 12

W X 1989 r. zdemontowano z Placu Bankowego w Warszawie znienawidzony pomnik: