Na pewno znacie te wyrazy. A czy wiecie, jak je skrócić?

1 / 12

Jak skrócić słowo hektar?

2 / 12

Centralne ogrzewanie skrócimy:

3 / 12

Gdybyśmy chcieli skrócić słowo ''siostry'', powinniśmy to zapisać:

4 / 12

Skrót od wyrażenia ''ciąg dalszy nastąpi'' znają wszyscy, a co ze skrótem zwrotu ''dokończenie nastąpi''?

5 / 12

Wyrażenie ''zaraz wracam'' skrócimy:

6 / 12

Wiesz, jak skrócić słowo ''poczta''?

7 / 12

Jak skrócić nazwę stopnia harcerskiego: podharcmistrz?

8 / 12

Województwo to woj., a powiat?

9 / 12

Nazwę stolicy Polski skrócimy:

10 / 12

Jak skrótowo zapisać słowo ''magistrzy''?

11 / 12

Jak utworzyć poprawny skrót od nazwy ''miasto stołeczne''?

12 / 12

System przeciwpożarowy za pomocą skrótu zapiszemy:

Sprawdźcie swoją wiedzę!