Poradzisz sobie z tymi pułapkami gramatycznymi? [QUIZ]

1 / 13

"W roku 2007" zapiszemy słownie:

2 / 13

Dokończ poprawnie zdanie: "Przestań się wiercić..."

3 / 13

... Kuba i Piotrek lubią grać w piłkę.

4 / 13

Które zdanie jest poprawne?

5 / 13

Mama powiedziała do dziecka: "Odłóż ___ łyżkę!"

6 / 13

Datę 18.06 zapiszemy słownie:

7 / 13

Argumenty nie mogą być...

8 / 13

Dokończ poprawnie zdanie: "Wczoraj widziałam się z ____ ."

9 / 13

Każdy wie, że cytaty zapisujemy w...

10 / 13

Która data została zapisana niepoprawnie?

11 / 13

Tylko jedno zdanie z poniższych nie zawiera błędu. Które?

12 / 13

Która odpowiedź zawiera poprawną odmianę nazwiska?

13 / 13

Które zdanie zawiera błąd?