PESEL, NIP, BHP. Na pewno je znasz, a czy wiesz, jak rozwinąć te skróty?

1 / 11

Jakie jest rozwinięcie skrótu PESEL?

2 / 11

NIP to skrót od słów:

3 / 11

Jeżeli jeden z pracowników ma przy swoim nazwisku skrót p.o., oznacza to, że jest:

4 / 11

Op. cit. - ten skrót w przypisach książkowych oznacza:

5 / 11

W szkole chodziliśmy na wf, a jak brzmi rozwinięcie tego skrótu?

6 / 11

Przy datach czasami pojawia się skrót AD - co z łaciny oznacza?

7 / 11

Przy nazwie firm często znajduje się skrót S.A., co oznacza?

8 / 11

Czasami na ulicach można zobaczyć samochód, z przyklejoną naklejką ze skrótem CD. Kto znajduje się w pojeździe?

9 / 11

BHP - jak rozwinąć nazwę tego najciekawszego szkolenia?

10 / 11

Dostajesz rachunek za c.o., za co będziesz płacić?

11 / 11

PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna. Jak brzmi jej pełna nazwa?