14 wyrazów, których możesz źle używać. Odważysz się sprawdzić?

1 / 14

Nonszalancko traktując swoją pracę, zazwyczaj ją:

2 / 14

Pretensjonalne zachowanie jest:

3 / 14

Jeżeli nicujemy czyjąś prace, to:

4 / 14

Każdy wie, co oznacza, że ciastko jest pyszne. A gdy jego konsument jest pyszny, to:

5 / 14

Kordialna osoba jest:

6 / 14

Załatwiając kuluarowo jakąś sprawę, działamy:

7 / 14

Jeżeli ktoś jest określany mianem dufnego tzn., że:

8 / 14

Jeśli twój hamburger jest gargantuiczny, to:

9 / 14

Frenetyczne oklaski na spektaklu wskazują:

10 / 14

Twój kolega cały poranek koncypował. To znaczy, że:

11 / 14

Jeśli ludzie zarzucają ci, że jesteś bałwochwalczy w stosunku do twojego szefa, oznacza to, że:

12 / 14

Pajdokracja oznacza, że w danym państwie rządzą:

13 / 14

Efemeryczne uczucie jest przede wszystkim:

14 / 14

Kazuistyczna argumentacja jest: