Ekstremalny quiz wiedzy z historii. 11/16 to będzie już dobry wynik

1 / 16

Które z tych państw uzyskało niepodległość w XXI wieku?

2 / 16

Które z tych państw było pod okupacją III Rzeszy jeszcze w maju 1945 r.?

3 / 16

Którego z poniższych afrykańskich państw nie założyli Burowie?

4 / 16

Którą kolonię straciła Francja po wojnie siedmioletniej? Była ona zwana Nową Francją

5 / 16

Jakiej narodowości był Abel Tasman, odkrywca Tasmanii i Nowej Zelandii?

6 / 16

Gdzie w 1529 r. protestowali zwolennicy reformacji? Od tych protestów pochodzi nazwa protestanci.

7 / 16

Które cesarstwo podbili Turcy Osmańscy w 1461 r.?

8 / 16

Najsłynniejsi królowie przeklęci panowali:

9 / 16

Upadek którego miasta uważa się za koniec wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej?

10 / 16

Który kościół chrześcijański w średniowieczu rozprzestrzenił swoją wiarę na wielkie połacie Chin, Indii, Mongolii?

11 / 16

Jaki przydomek nosił cesarz bizantyjski Bazyli II?

12 / 16

Childeryk III był królem z dynastii:

13 / 16

Którą prowincję Rzymianie stracili najwcześniej?

14 / 16

Kto bronił się w twierdzy Masada w I w n.e.?

15 / 16

Gdzie NIE walczył Aleksander Macedoński?

16 / 16

Wielki Sfinks ma najpewniej twarz faraona: