Na ile pytań za milion z Milionerów odpowiesz? [QUIZ]

1 / 13

Płetwą grzbietową nie pruje wody: (Odcinek z 19 grudnia 2010 - wydanie specjalne w TVN)

2 / 13

Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil? (Odcinek z 28 marca 2010 roku w TVN)

3 / 13

Likier maraskino produkuje się z maraski, czyli odmiany: (Odcinek z 25 kwietnia 2009 roku w TVN)

4 / 13

Kto był nadwornym malarzem króla Filipa IV Habsburga? (Odcinek z 7 grudnia 2008 roku - wydanie specjalne w TVN)

5 / 13

Skąd pochodził Conan Barbarzyńca? (Odcinek z 21 października 2000 roku w TVN)

6 / 13

Kto jest mistrzem tego samego oręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida? (Odcinek z 5 kwietnia 2008 roku w TVN)

7 / 13

Komiksowym "dzieckiem" rysownika Boba Kane'a jest: (Odcinek z 14 października 2001 roku w TVN)

8 / 13

Mowa w obronie poety Archiasza przeszła do historii jako jedna z najświetniejszych popisów retorycznych: (Odcinek z 22 listopada 2008 roku w TVN)

9 / 13

Odrażający drab z Kabaretu Starszych Panów dubeltówkę weźmie, wyjdzie i...: (Odcinek z 21 maja 2001 roku w TVN)

10 / 13

Rybą nie jest: (Odcinek z 2 czerwca 2002 roku - wydanie specjalne z udziałem dzieci w TVN)

11 / 13

Który utwór Juliusza Słowackiego napisany jest prozą? (Odcinek z 24 października 2010 roku w TVN)

12 / 13

Który aktor urodził się w roku opatentowania kinematografu braci Lumière? (Odcinek z 18 maja 2008 roku w TVN)

13 / 13

A to bonusowe pytanie - jedyne pierwsze pytanie w teleturnieju, na które nie padła prawidłowa odpowiedź: Jak określa się osobę na pozór spokojną i nieśmiałą?