Nastolatki z USA miały z tego podstawowego testu wiedzy zaledwie 50 proc. Sprawdź, jak ci pójdzie

1 / 16

W jaki sposób powstała większość kraterów na Księżycu? (16 proc. złych odpowiedzi)

2 / 16

Uczeń rzuca płaski kamień tak, że ten ślizga się po gładkiej powierzchni zamarzniętego stawu. Kamień stopniowo zwalnia. Co wywołuje spowolnienie jego ruchu? (24 proc. złych odpowiedzi)

3 / 16

Ten schemat pokazuje proces zderzania się dwóch płyt tektonicznych w Azji. Jaki jest efekt tego zderzenia? (30 proc. złych odpowiedzi)

4 / 16

Dlaczego wspinacze górscy używają na dużych wysokościach aparatów tlenowych ułatwiających oddychanie? (31 proc. złych odpowiedzi)

5 / 16

Latarka ze schematu nie ma baterii. Świeci, gdy dźwignia jest naciskana i zwalniana. Wewnątrz obudowy znajdują się koła zębate. Jaka jest kolejność przemian energii, która prowadzi do wytworzenia światła? (33 proc. złych odpowiedzi)

6 / 16

Uczeń chciał sprawdzić, jak zmienia się jego puls podczas sprintu. Zmierzył tętno przed rozpoczęciem biegu, podczas biegu i dwie minuty po zatrzymaniu się. Który z wykresów najlepiej pokazuje, jak zmieniało się jego tętno? (41 proc. złych odpowiedzi)

7 / 16

Woda paruje i opada na powierzchnię Ziemi jako deszcz lub śnieg. Co jest głównym źródłem energii napędzającym ten cykl? (46 proc. złych odpowiedzi)

8 / 16

Która warstwa kuli ziemskiej podzielona jest na płyty? (49 proc. złych odpowiedzi)

9 / 16

Jakie atomy łączą się, by powstała cząsteczka wody? (53 proc. złych odpowiedzi)

10 / 16

Trzy lejki napełniono taką samą objętością kamyków, drobnego piasku i grubego piasku. Taką samą objętość wody wlano do każdego lejka. W jakiej kolejności (od najszybszej do najwolniejszej), woda przepłynie przez lejki? (60 proc. złych odpowiedzi)

11 / 16

Bez którego organu NIE da się przeżyć? (61 proc. złych odpowiedzi)

12 / 16

Oto eksperyment badający, który typ obuwia zapewnia największe tarcie. Użyto trzech typów butów i wagi sprężynowej. Zbudowano zestaw przedstawiony na schemacie i ciągnięto wagę w lewo. W którą stronę działała siła tarcia? (65 proc. złych odpowiedzi)

13 / 16

Punkt X na schemacie pokazuje najwyższy nad horyzontem punkt, w którym znajduje się słońce na wiosnę w samo południe. W jakim czasie słońce może się znajdować w punkcie Y? (70 proc. złych odpowiedzi)

14 / 16

Co jest przykładem zastosowania inżynierii genetycznej? (71 proc. złych odpowiedzi)

15 / 16

Schemat pokazuje ruchy płyty pacyficznej i północnoamerykańskiej wzdłuż uskoku San Andreas znajdującego się w Kalifornii. Dlaczego w pobliżu tego uskoku występują trzęsienia ziemi? (74 proc. złych odpowiedzi)

16 / 16

Który z pierwiastków, twoim zdaniem, będzie miał właściwości najbardziej zbliżone do argonu (Ar)? Odpowiedz opierając się na położeniu pierwiastków na tablicy okresowej. (79 proc. złych odpowiedzi)