15 dat z historii Polski, które muszą znać dzieciaki z podstawówki [QUIZ]

1 / 15

W którym roku pokonaliśmy Niemców pod Cedynią?

2 / 15

Rok 1000 to ostatni rok pierwszego tysiąclecia oraz:

3 / 15

Kiedy rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe?

4 / 15

Co wydarzyło się w 1226 r.?

5 / 15

Rok 1364 to bardzo ważna data w historii Polski, gdyż wtedy:

6 / 15

Za początek Unii Polski i Litwy uznaje się rok:

7 / 15

Która wojna trwała w latach 1454-1466?

8 / 15

Konstytucja nihil novi została przyjęta:

9 / 15

1648 r. to początek:

10 / 15

Pokój w Oliwie, kończący szwedzki potop, został podpisany w:

11 / 15

Sejm Wielki obradował w latach:

12 / 15

1795 r. to rok:

13 / 15

Pokój ryski po wojnie polsko-bolszewickiej został podpisany w:

14 / 15

Kiedy Józef Piłsudski przejął zbrojnie władzę w Polsce?

15 / 15

Za datę zakończenia II wojny światowej, w Europie uznaje się: