Zanim rozpoczniesz obchodzenie Wielkanocy, warto rozwiązać ten quiz

1 / 11

Który apostoł wyparł się Jezusa 3 razy?

2 / 11

Kto został uwolniony przez Poncjusza Piłata zamiast Jezusa?

3 / 11

Kto pomagał Jezusowi nieść krzyż?

4 / 11

Jak nazywało się wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa?

5 / 11

Jezusa zdradził:

6 / 11

Kto według tradycji, obtarł twarz Jezusowi w czasie drogi krzyżowej?

7 / 11

Co oznaczał napis INRI na krzyżu Jezusa?

8 / 11

Kto powiedział te słowa: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa"?

9 / 11

Kto zapewnił grób Jezusowi?

10 / 11

Kto pierwszy, według Ewangelii św. Łukasza, spostrzegł, że grób Jezusa jest pusty?

11 / 11

Po ilu dniach, według Ewangelii św. Łukasza, miało miejsce Wniebowstąpienie Pańskie?