10 pytań z przyrody i matematyki, na które musi umieć odpowiedzieć każdy 12-latek

1 / 10

Jeśli na półkuli północnej trwa jesień, to na półkuli południowej:

2 / 10

Na którym rysunku przedstawiono przebiśnieg?

3 / 10

Kąty w narysowanych sześciokątach mają po:

4 / 10

Ile wynosi różnica wysokości pomiędzy miejscem położenia domu Tereni a miejscem położenia budynku szkoły?

5 / 10

Zmieniając objętość powietrza w pęcherzu pławnym, ryba może poruszać się na różnych głębokościach. Gdy ryba zwiększa objętość powietrza w pęcherzu pławnym, to:

6 / 10

Rysunek pokazuje obserwowaną z Ziemi pozorną drogę Słońca po niebie i wysokość Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku. Kolejność nazw pór roku w wykropkowanych miejscach powinna być następująca (wpisując od góry ku dołowi):

7 / 10

W jakim czasie gołąb pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km?

8 / 10

W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan?

9 / 10

Która z figur ma kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego?

10 / 10

Zawodnicy jednej drużyny wzięli ze skrzynki 5 butelek wody mineralnej, a zawodnicy drugiej drużyny dwa razy więcej. Ile butelek wody zostało w skrzynce? Do rozwiązania tego zadania brakuje informacji, ile butelek wody: