Większość Amerykanów poległa na tym teście dla 10-latków. A Ty?

1 / 8

Którego gazu najwięcej jest w ziemskiej atmosferze? (73 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

2 / 8

Co w mechanice klasycznej jest wynikiem pomnożenia prędkości i masy obiektu? (67 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

3 / 8

Co jest mniejsze? (58 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

4 / 8

Które z poniższych NIE jest maszyną prostą? (77 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

5 / 8

Gdzie dźwięk podróżuje najszybciej? (74 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

6 / 8

Skały dzieli się na trzy typy: magmowe, osadowe oraz... (53 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

7 / 8

Ile, w przybliżeniu, podróżuje światło ze Słońca na Ziemię? (71 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)

8 / 8

Mars jest często opisywany jako "czerwona planeta", ponieważ na jego powierzchni rozpowszechniony jest związany z tlenem pierwiastek. To: (45 proc. Amerykanów odpowiedziało źle)