Żyłeś w PRL? Na pewno rozszyfrujesz skróty tych państw

1 / 10

Na rozgrzewkę - PRL to:

2 / 10

ZSRR, nasz "Wielki brat", to:

3 / 10

Zachodnim sąsiadem PRL-u była NRD. Skrót ten rozwijamy jako:

4 / 10

Nasi sąsiedzi zza gór, CSRS, nazywali się:

5 / 10

"Kocioł bałkański" pod jednym rządem - SFRJ to:

6 / 10

LSRA to oczywiście:

7 / 10

Główny trzon ZSRR, RFSRR rozwijano jako:

8 / 10

Skrót LRB oznaczał:

9 / 10

Nasz sojusznik z Układu Warszawskiego SRR to:

10 / 10

Węgry przez 50 lat nosiły nazwę: