Na te 12 pytań z chemii wstyd nie znać odpowiedzi

1 / 12

Papierek lakmusowy pod wpływem kwasu:

2 / 12

Substancja mająca pH równe 9 jest:

3 / 12

Który z tych procesów jest przede wszystkim reakcją chemiczną?

4 / 12

Podczas lutowania cyna ulega:

5 / 12

Który z wymienionych przykładów NIE jest związkiem chemicznym?

6 / 12

P to symbol chemiczny:

7 / 12

Ziemia składa się w największym procencie z atomów:

8 / 12

Kobalt to w temperaturze pokojowej:

9 / 12

Sól kuchenna składa się przede wszystkim z:

10 / 12

Sód barwi płomień na:

11 / 12

W cząsteczce wody najsilniejszym wiązaniem jest:

12 / 12

W układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są według: