Która liczba będzie następna? 6 krótkich serii na poziomie ogólniaka

1 / 6

Zaczynamy od klasyki. Która liczba powinna być kolejna w tym ciągu: 1,1,2,3,5,8...?

2 / 6

A teraz to: która liczba będzie następna w serii: 40,38,33,31....?

3 / 6

A wiecie, która liczba powinna być następna: 10,21,34,49...?

4 / 6

Spróbujcie teraz poradzić sobie z tym ciągiem: 7, 11, 19, 35...

5 / 6

Podwyższamy poziom naszych pytań. Która liczba będzie następna: 11, 13, 17, 25, 32...?

6 / 6

Teraz coś trudniejszego. Jaka liczba będzie następna w tym ciągu: 3, 7, 17, 39, 85...?