Jeste mdrzejszy od 4-klasisty? To sprawd si w quizie!

1 / 16

W ktrym stanie skupienia woda jest par?

2 / 16

Co jest elementem przyrody nieoywionej?

3 / 16

Ktrym numerem na mapie zaznaczono Itali?

4 / 16

Ile sylab ma sowo "auto"?

5 / 16

Ignacy ukasiewicz by wynalazc:

6 / 16

21 podzielone przez 6 to:

7 / 16

Ktre z tych pastw utworzyli Sowianie zachodni?

8 / 16

Jeeli stojc na ce mamy za plecami pnoc, to po naszej prawej stronie jest:

9 / 16

Jeeli dodamy rzymskie IV i VII, to wyjdzie nam w sumie:

10 / 16

Na mapie oglnogeograficznej (hipsometrycznej) zielonym kolorem zaznaczane s:

11 / 16

XXI wiek rozpocz si

12 / 16

Ktry przypadek odpowiada na pytania "o kim?", "o czym?"

13 / 16

Wiosna zaczyna si:

14 / 16

Wska, ktry obrazek przedstawia pismo klinowe.

15 / 16

Na zdjciu widzimy:

16 / 16

Ktry materia pozyskujemy z rolin?