Jesteś mądrzejszy od 4-klasisty? To sprawdź się w quizie!

1 / 16

W którym stanie skupienia woda jest parą?

2 / 16

Co jest elementem przyrody nieożywionej?

3 / 16

Którym numerem na mapie zaznaczono Italię?

4 / 16

Ile sylab ma słowo "auto"?

5 / 16

Ignacy Łukasiewicz był wynalazcą:

6 / 16

21 podzielone przez 6 to:

7 / 16

Które z tych państw utworzyli Słowianie zachodni?

8 / 16

Jeżeli stojąc na łące mamy za plecami północ, to po naszej prawej stronie jest:

9 / 16

Jeżeli dodamy rzymskie IV i VII, to wyjdzie nam w sumie:

10 / 16

Na mapie ogólnogeograficznej (hipsometrycznej) zielonym kolorem zaznaczane są:

11 / 16

XXI wiek rozpoczął się

12 / 16

Który przypadek odpowiada na pytania "o kim?", "o czym?"

13 / 16

Wiosna zaczyna się:

14 / 16

Wskaż, który obrazek przedstawia pismo klinowe.

15 / 16

Na zdjęciu widzimy:

16 / 16

Który materiał pozyskujemy z roślin?