16 faktów z historii - prawda czy fałsz?

1 / 16

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie został sprowadzony do Polski w X wieku.

2 / 16

Jadwiga Andegaweńska była jedyną żoną Władysława Jagiełły

3 / 16

Wielka Emigracja to okres po powstaniu styczniowym

4 / 16

Mała Konstytucja to dokument, który został wprowadzony przed Konstytucją 3 Maja

5 / 16

Po stłumieniu wydarzeń z czerwca 1956 r., premier Józef Cyrankiewicz zagroził buntownikom odrąbaniem głów

6 / 16

Książę Józef Poniatowski otrzymał nominację na Marszałka Francji z rąk cesarza Napoleona Bonaparte

7 / 16

Jan II Kazimierz Waza zrzekł się polskiej korony na rzecz francuskiej

8 / 16

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszym uniwersytetem w Europie

9 / 16

Pierwszą siedzibą rządu RP na uchodźstwie był Londyn

10 / 16

W 1991 roku ostatni żołnierz wojsk rosyjskich opuścił Polskę

11 / 16

Dobrawa była córką jednego z książąt połabskich

12 / 16

Wskutek katastrofy lotniczej w Gibraltarze zginął Naczelny Wódź Polskich Sił Zbrojnych

13 / 16

Kominform był Urzędem Cenzury

14 / 16

Branka to potoczne określenie poboru do wojska austriackiego

15 / 16

Bohdan Chmielnicki dowodził w wielkiej wojnie kozackiej

16 / 16

W Bitwie pod Cedynią wojska polskie starły się z wojskami pruskimi