14 podstawowych dat w historii świata, które każdy musi znać

1 / 14

Zaczynamy od podstaw. Miasto Rzym, według tradycji, założono w:

2 / 14

Z kolei dyktator Rzymu - Juliusz Cezar - został zamordowany w:

3 / 14

Starożytność zakończyła się wraz z upadkiem Rzymu w:

4 / 14

Jedną z najważniejszych bitew średniowiecza była bitwa pod Hastings. Rozegrała się ona w:

5 / 14

Upadek Konstantynopolu był końcem 1000-letniego Cesarstwa Bizantyjskiego. Turcy zdobyli miasto w:

6 / 14

Przyjmuje się, że średniowiecze zakończyło się wraz z odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Miało to miejsce w:

7 / 14

Jednym z najważniejszych wydarzeń XVI w. była reformacja. Za jej początek przyjmuje się przedstawienie przez Marcina Lutra swoich 95 tez w:

8 / 14

Przeskakujemy kilka stuleci. USA ogłosiły niepodległość w:

9 / 14

Dwie dekady po ogłoszeniu niepodległości przez USA we Francji wybuchła rewolucja. Miało to miejsce w:

10 / 14

Okres rewolucji francuskiej kończy się wraz z ostateczną klęską Napoleona pod Waterloo w:

11 / 14

Początek XX wieku to wyścig zbrojeń i imperializm, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej w:

12 / 14

W czasie I wojny światowej wybuchła rewolucja październikowa, która doprowadziła do triumfu komunistów w Rosji. Ten zamach stanu miał miejsce w:

13 / 14

Teraz najprostsze pytanie w quizie. II wojna światowa zakończyła się w:

14 / 14

Ostatnie pytanie dotyczy czasów, w których część z was już żyła. Ludzie po raz pierwszy wylądowali na Księżycu w: