W tym quizie fory mają urodzeni w PRL-u. Rozpoznasz logo dawnych firm?

1 / 12

Oznaczona tym logo firma produkowała:

2 / 12

W tym sklepie płaciło się:

3 / 12

Skrót FSM oznaczał:

4 / 12

Ten wesoły marynarz widniał na torbach:

5 / 12

Sympatyczny czarny kotek widniał (i widnieje) na pudełku:

6 / 12

W oznaczonych tym logo miejscach można było kupić:

7 / 12

To fragment pewnego logo. Na czerwonym pasku, którego fragment widzimy po prawej, widniał napis:

8 / 12

To logo znały wszystkie kobiety w PRL-u. Widniało na sklepach:

9 / 12

Ten napis widniał na paczce produktu, który zupełnie nie kojarzy się ze sportem. Była/y to:

10 / 12

Ten charakterystyczny ptak to logo:

11 / 12

To logo widniało w PRLu na:

12 / 12

Jeśli kupiliśmy towar firmy, która miała takie logo, oznaczało to, że:

Urodzeni po czasach PRL-u w tym quizie są bez szans