Wiesz, które państwo zaznaczyliśmy na mapie?

1 / 12

Które państwo zaznaczyliśmy na mapie?

2 / 12

Na czerwono oznaczona jest:

3 / 12

To państwo w Afryce Północnej to:

4 / 12

Tym razem pytamy o:

5 / 12

Na mapie wyróżniliśmy czerwienią:

6 / 12

Ten afrykański kraj to:

7 / 12

Na mapie widzimy wyróżnioną:

8 / 12

To wyspiarskie państwo to:

9 / 12

W Rogu Afryki zaznaczyliśmy:

10 / 12

Tym razem na mapie oznaczyliśmy:

11 / 12

To azjatyckie państwo oznaczone na czerwono to:

12 / 12

Na koniec małe państwo na Bałkanach, czyli: