Sprawdź z nami swój angielski. Dziś mamy 11 pytań

1 / 11

Jak utworzysz rzeczownik od przymiotnika ''important''?

2 / 11

Uzupełnij poprawnie zdanie: ''I _______ been to Canada, but I'd love to see it one day!''

3 / 11

Co może znaczyć słowo "dilapidated"?

4 / 11

Czym może się w pracy zająć "carpenter"?

5 / 11

Uzupełnij poprawnie zdanie: "I ____________ my room yesterday, but I had too much homework to do!"

6 / 11

Uzupełnij obie luki z zdaniu: "How __________ capital cities have you ______ to?"

7 / 11

Jak po angielsku powiesz: "Nie czuję się najlepiej"?

8 / 11

Jak poprawnie napiszemy po angielsku słowo "biegunka"?

9 / 11

Jakie słowo powinno znaleźć się w luce w tym zdaniu? "Would you _______ handing me my coat?"

10 / 11

Wybierz poprawny zestaw przedimków, którymi uzupełnisz zdanie: "I ran into ___ friend at ___ bar around ___ corner" (minus oznacza brak przedimka).

11 / 11

Uzupełnij zdanie: "By the time you graduate, I ________ writing my book".