Przećwicz z nami swój angielski - 10 krótkich pytań testowych

1 / 10

Forma past simple słowa buy to:

2 / 10

What would you typically NOT find in a kitchen?

3 / 10

Wstaw najlepsze słowo w lukę w tym zdaniu: "Tomorrow I'm going to visit my mom. I'm going to take the bus, which (....) at 8 PM"

4 / 10

Which of these colors is the darkest?

5 / 10

Wstaw brakujące słowo w tym zdaniu: "Yesterday I left the office at 8 PM. Then I (...) shopping"

6 / 10

Which of these words doesn't describe a kind of rain?

7 / 10

Wstaw brakujące słowo w tym zdaniu: "I can't take it anymore! Why (....) so much noise?!"

8 / 10

Which word describes a flower called "stokrotka" in Poland?

9 / 10

Jeśli nie chcesz, żeby twoja pociecha szła do szkoły, bo źle się czuje, to powiesz:

10 / 10

Który z tych phrasal verbs oznacza m.in. "wychować/wychowywać kogoś"?