Perfumy czy perfuma, wskutek i na pewno. Te błędy łatwo popełnić. Rozpoznasz je?

1 / 13

Które zdanie jest niepoprawne?

2 / 13

Wskaż niepoprawne zdanie:

3 / 13

Wskaż zdanie zawierające błąd:

4 / 13

Wskaż zdanie, w którym jest błąd:

5 / 13

Które zdanie jest poprawne?

6 / 13

Wskaż zdanie, w którym nie ma błędu:

7 / 13

Które zdanie nie zawiera błędu?

8 / 13

Które zdanie jest poprawne?

9 / 13

W którym zdaniu widzisz błąd?

10 / 13

Które zdanie jest poprawne?

11 / 13

Gdzie jest błąd?

12 / 13

Które zdanie jest poprawne?

13 / 13

Zdaniem zawierającym błąd jest: