Polskie banknoty z PRL-u. Pamitasz, jak wyglday? [QUIZ]

1 / 10

Banknot o nominale miliona zotych z wizerunkiem Wadysawa Reymonta mia kolor:

2 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 2000 z znajduje si podobizna:

3 / 10

Jedyn kobiet uwiecznion na starych banknotach bya:

4 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 5000 z zosta umieszczony zapis nutowy:

5 / 10

Ktry synny komunistyczny genera znajdowa si na 50-zotwce?

6 / 10

W latach 80. najniszy nomina banknotu polskiego w oficjalnym obiegu wynosi:

7 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 20 tys. z naszkicowano:

8 / 10

Wizerunek najsynniejszego polskiego astronoma znajdowa si na banknocie o nominale:

9 / 10

Najwyszy nomina polskiego banknotu w oficjalnym obiegu wynosi:

10 / 10

Na banknocie o nominale 50 tys. z znajdowa si wizerunek: