CDL Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

Który król porzucił polską koronę i uciekł do Francji?

2 / 10

Boko Haram to islamska organizacja terrorystyczna działająca:

3 / 10

Jak kończy się "Lalka" Bolesława Prusa?

4 / 10

Na którym zdjęciu widzimy 4-krotnie nominowanego do Oscara aktora Ethana Hawke'a?

5 / 10

Najwyższym szczytem Ameryki Południowej jest:

6 / 10

Długość polskiego wybrzeża wynosi:

7 / 10

Która z tych roślin NIE jest pastewna?

8 / 10

Która z tych liczb jest liczbą pierwszą?

9 / 10

Dintojra to inaczej:

10 / 10

Najcieńsza warstwa skóry u człowieka występuje: