Quiz polityczny do łatwych nie należy! Mało kto zdobywa komplet punktów

1 / 10

Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje na posiedzeniach, które zwołuje:

2 / 10

Najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce pochodzi z roku:

3 / 10

Kto był ministrem edukacji narodowej w latach 2007-2011?

4 / 10

Dura lex sed lex oznacza:

5 / 10

"Gdyby ludzie więcej czytali, rzadziej sięgaliby po broń". Czyje to słowa?

6 / 10

Jaka część ustawowej liczby posłów jest potrzebna do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji?

7 / 10

By kandydować do Senatu, trzeba mieć ukończone:

8 / 10

W którym roku zostało zlikwidowane Ministerstwo Łączności?

9 / 10

Polska Rzeczpospolita Ludowa istniała w latach:

10 / 10

Do jakiej partii politycznej należą Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak?

Jesteście zorientowani w świecie polityki?