Quiz polityczny to nie lada wyzwanie! Zdobędziesz choć 5/10?

1 / 10

Konstytucja 3 maja został uchwalona w roku:

2 / 10

Ile razy można w Polsce zasiadać na stanowisku prezydenta?

3 / 10

Izbą niższą parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej jest:

4 / 10

W 2014 doszło do drobnej zmiany dotyczącej posiedzeń plenarnych Senatu. Czego ta zmiana dotyczy?

5 / 10

Obecnym Ministrem sportu i turystyki jest:

6 / 10

Ustal prawidłową hierarchię, począwszy od najwyższej pozycji.

7 / 10

Grzegorz Puda jest Ministrem:

8 / 10

Do jakiej partii politycznej należą Urszula Pasławska i Władysław Kosiniak-Kamysz?

9 / 10

Kto podpisał Konstytucję kwietniową?

10 / 10

Pierwszym premierem III RP był:

Znasz się na polityce?