W quizie politycznym łatwo o wpadkę. Kto pochwali się kompletem punktów?

1 / 10

Do której partii politycznej przynależy Małgorzata Kidawa-Błońska?

2 / 10

Gdzie uchwalono ustawę nihil novi z 1505 roku?

3 / 10

Izba wyższa parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej to:

4 / 10

Do sądów powszechnych nie należy sąd:

5 / 10

Obecnym Marszałkiem Senatu RP jest:

6 / 10

Trybunał Obrony Państwa powołano w:

7 / 10

Ile lat trwa kadencja Sejmu?

8 / 10

Polska Konstytucja składa się z preambuły i:

9 / 10

Większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się to:

10 / 10

W którym roku miało miejsce ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego?

W tym tygodniu quiz polityczny porządnie zweryfikuje twoją wiedzę. Dasz radę?