Uważasz się za poliglotę? W tym quizie komplet zdobędą tylko najlepsi!

1 / 8

To na pewno wiecie. "Seler", "por" i "szparagi" to zapożyczenia z języka:

2 / 8

"Komputer" i "weekend" pochodzą za to z języka:

3 / 8

A które z tych słów pochodzi z języka czeskiego?

4 / 8

Orientalizmy to zapożyczenia z języka:

5 / 8

"Szlauch" i "glanc" przyszły do nas z:

6 / 8

Galicyzmy są zapożyczeniami z języka:

7 / 8

"Hejnał" przywędrował do Polski z:

8 / 8

A "korona", "szkoła" i "ołtarz"?

Wiesz, skąd przyszły do nas te słowa? Czas się przekonać