Matura z polskiego już za chwilę. Sprawdź, ile do niej umiesz!

1 / 10

"Jeśli więc nie chcemy popełniać błędów, w tym - dawać się nabierać różnym naciągaczom, lepiej nie podejmujmy ważnych decyzji w stanie emocjonalnego rozchwiania." Jaka funkcja tekstu dominuje w tym zdaniu?

2 / 10

"Co się nosi w mówieniu?" Przekształć to zdanie tak, by nie zawierało metafory.

3 / 10

"Gdyby też wzięły na koniec do ręki Te księgi proste jako ich piosenki!" Wskaż dzieło, z którego pochodzi ten fragment i wskaż jego autora.

4 / 10

Jaki archetyp uosabia główny bohater "Odysei" Homera?

5 / 10

"Można wszakże przyjąć również znaną zasadę przypisywaną Niccolo Machiavellemu i głoszącą: 'cel uświęca środki'." Jaką funkcję w tekście może pełnić to zdanie?

6 / 10

Autorem "Żywotu człowieka poczciwego" jest:

7 / 10

"W kanonach literatury światowej "Quo vadis" jest jedyną książką, która reprezentuje literaturę polską." Fragment ?która reprezentuje literaturę polską" to zdanie podrzędne przydawkowe, użyte w celu:

8 / 10

Między kim toczył się proces o lalkę w "Lalce" Bolesława Prusa?

9 / 10

Osoba niezwykła, wyjątkowa, utalentowana to:

10 / 10

Inny tytuł "Lamentu Świętokrzyskiego" to:

Życzymy powodzenia na oficjalnym egzaminie!