Ten quiz rozwiążą tylko znawcy historii. Co wydarzyło się w maju?

1 / 10

W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja?

2 / 10

Kto stał na czele przewrotu majowego z 1926 roku?

3 / 10

21 maja 1674 roku Jan III Sobieski został wybrany na króla Polski. Kto był jego poprzednikiem?

4 / 10

Kto 7 maja 1794 roku wydał Uniwersał połaniecki, akt prawny ograniczający poddaństwo chłopów?

5 / 10

5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. Której z poniższych powieści NIE napisał?

6 / 10

Konstytucja 3 maja była pierwszą na świecie spisaną konstytucją.

7 / 10

12 maja 1364 roku założono najstarszą polską uczelnię, czyli:

8 / 10

8 maja 1551 roku zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski. Którą żoną Zygmunta II Augusta była?

9 / 10

1 maja Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W którym roku?

10 / 10

Stoczona 26 maja 1831 roku bitwa pod Ostrołęką, jedna z bitew powstania listopadowego, zakończyła się:

Pytamy o majowe wydarzenia historyczne. Zdobędziesz chociaż połowę punktów?