Piszesz maturę z języka angielskiego? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż ten quiz!

1 / 10

Uzupełnij zdanie: New York City is going to house ____ million people in ten years.

2 / 10

Uzupełnij zdanie: _____ the bathroom is small, it looks quite comfortable.

3 / 10

Uzupełnij zdanie: The exhibition runs until August so don't ____ it! It's really great!

4 / 10

Przeczytaj fragment zdania i wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem tekstu znajdującego się w nawiasie: You look tired. You can hardly catch your breath. (Biegałeś) ____?

5 / 10

Przeczytaj fragment zdania i wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem tekstu znajdującego się w nawiasie: (A może spotkamy się) ____ tomorrow? We have a lot to talk about.

6 / 10

Przeczytaj fragment zdania i wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem tekstu znajdującego się w nawiasie: I don't know how to (zainteresować go) ____ in history.

7 / 10

Spośród poniższych zdań wybierz to, które zapisano w czasie Present Perfect:

8 / 10

Spośród poniższych zdań wybierz to, które zapisano w czasie Present Continuous.

9 / 10

Uzupełnij pytanie: Ladies and gentlemen, can I ____ your attention, please?

10 / 10

Spośród poniższych zdań wybierz to, które najlepiej oddaje sens wypowiedzi: No other boy in the team is a better player than Tom.

Możesz spać spokojnie, jeżeli zdobędziesz minimum 7 punktów!