Piszesz maturę z geografii? Rozwiąż ten quiz i sprawdź, czy musisz się douczyć

1 / 10

Gejzer należy do grupy źródeł:

2 / 10

Na mapie politycznej Europy zaznaczono wybrane miasta. Obok nazw miast podano ich współrzędne geograficzne. Podaj nazwę miasta, w którym 22 czerwca dzień trwa najdłużej:

3 / 10

Zdjęcie przedstawia widok ogólny stolicy Ekwadoru, Quito. Literą X oznaczono zwartą część miasta, która powstała w okresie kolonizacji Ameryki Południowej. Oznaczona literą X część miasta Quito została wybudowana w fazie:

4 / 10

Piramida wieku i płci została sporządzona dla ludności Polski z 2014 roku. Na jej podstawie można stwierdzić, że osoby w wieku 30-35 lat:

5 / 10

Na mapie literami A-C oznaczono trzy grupy państw. Każda grupa składa się z trzech największych producentów wybranych roślin oleistych. Grupa państw oznaczona literą A jest głównym producentem:

6 / 10

Rysunek przedstawia położenie trzech stacji meteorologicznych, dla których podano średnie roczne temperatury powietrza (°C). Głównym czynnikiem różnicującym średnie roczne temperatury powietrza w Legnicy i na Śnieżce jest:

7 / 10

Rysunek przedstawia w tej samej skali obie półkule: północną i południową. W Arktyce biegun geograficzny jest położony na lądzie.

8 / 10

Na mapie numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane obszary. Obszary, na których dominują gleby astrefowe, oznaczono na mapie numerami:

9 / 10

Wartość azymutu liczy się:

10 / 10

Zmianę kierunku wiatrów pod wpływem siły Coriolisa przedstawiono poprawnie na rysunku oznaczonym numerem:

Jak poradzisz sobie z zadaniami maturalnymi?