Poczet królów i książąt polskich. Rozpoznasz postać na rysunku Matejki?

1 / 10

Rysunek przedstawia:

2 / 10

Rysunek przedstawia:

3 / 10

Rysunek przedstawia:

4 / 10

Rysunek przedstawia:

5 / 10

Rysunek przedstawia:

6 / 10

Rysunek przedstawia:

7 / 10

Rysunek przedstawia:

8 / 10

Rysunek przedstawia:

9 / 10

Rysunek przedstawia:

10 / 10

Rysunek przedstawia:

Do zdobycia 10 punktów!