Co wiesz o polskim szkolnictwie? Oto quiz z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

1 / 11

Zanim święto nazwano Dniem Edukacji Narodowej, nosiło inną nazwę, której do dziś używamy w potocznym kontekście. Jaką?

2 / 11

Kiedy ustawowo ustanowiono obchody Dnia Edukacji Narodowej (wtedy jeszcze pod inną nazwą)?

3 / 11

Rozwiń skrót ZNP:

4 / 11

Komisję Edukacji Narodowej powołano na wniosek króla:

5 / 11

Jak nazywa się odznaczenie, które wręcza nauczycielom minister edukacji i nauki?

6 / 11

Czy wspomniane w poprzednim pytaniu odznaczenie może być nadawane pośmiertnie?

7 / 11

Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które:

8 / 11

W którym roku rozpoczęto realizację programu oświatowego na Tysiąclecie Państwa Polskiego?

9 / 11

Ile szkół wybudowano w Polsce w ramach wspomnianego programu?

10 / 11

Kto pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w latach 2006-2007?

11 / 11

Jaki dotychczas realizowany przedmiot zastępuje historia i teraźniejszość?

Do zdobycia 11 punktów