Pamiętasz powódź tysiąclecia? W tym quizie warto mieć komplet punktów

1 / 11

W którym roku mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia?

2 / 11

Dorzecze której rzeki NIE wylało podczas powodzi tysiąclecia?

3 / 11

Które polskie miasto zostało zalane jako pierwsze?

4 / 11

Szacunkowo ile worków z piaskiem ułożono we Wrocławiu podczas powodzi?

5 / 11

Kiedy ogłoszono w Opolu stan przeciwpowodziowy?

6 / 11

Które z wrocławskich osiedli poniosło największe straty w wyniku powodzi?

7 / 11

Który kraj NIE został zalany przez powódź?

8 / 11

Co było głównym źródłem informacji dla lokalnych społeczności w trakcie powodzi tysiąclecia?

9 / 11

Pomnik "Powodzianka", który jest upamiętnieniem wysiłków wrocławian podczas powodzi tysiąclecia, przedstawia:

10 / 11

Jaki tytuł nosi sześcioodcinkowy serial katastroficzny z 2022 roku, który inspirowany jest powodzią tysiąclecia?

11 / 11

W których miejscowościach mieszkańcy sprzeciwili się przerwaniu wałów w celu obniżenia zbliżającej się do Wrocławia fali?

Sprawdź, co wiesz na temat powodzi tysiąclecia