83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Te 10 pytań sprawdzi, co wiesz o kampanii wrześniowej

1 / 10

Jak długo trwała kampania wrześniowa?

2 / 10

Największą bitwą kampanii wrześniowej była:

3 / 10

Około której godziny Niemcy rozpoczęły atak na Polskę?

4 / 10

Kto był dowódcą Armii "Warszawa"?

5 / 10

Kiedy skapitulowała Gdynia?

6 / 10

Co z kolei miało miejsce 17 września?

7 / 10

Kiedy Francja i Wielka Brytania, wypełniając swoje zobowiązania wobec Polski, wypowiedziały wojnę Niemcom?

8 / 10

Szacunkowo ilu polskich żołnierzy i oficerów zmarło wskutek kampanii wrześniowej?

9 / 10

Jak nazywa się niemiecka operacja dywersyjna z 31 sierpnia 1939, która była jednym z pretekstów do wypowiedzenia przez Niemcy wojny?

10 / 10

Oprócz Wariantu Białego (Fall Weiss) niemieccy stratedzy opracowali też inne warianty wojny w zachodniej Europie. Który z poniższych nie istniał?

10/10 to jedyny słuszny wynik