Prawda czy fałsz? Te 9 pytań sprawdzi, czy znasz podstawy informatyki

1 / 9

Matura 2015, poziom rozszerzony. Kompresja stratna w grafice ma związek z plikami graficznymi w formacie BMP.

2 / 9

Matura 2016, poziom rozszerzony. System operacyjny musi być przechowywany w pamięci ROM.

3 / 9

Matura 2017, poziom rozszerzony. Po wykonaniu podanego zapytania SQL do pewnej bazy danych wyniki będą zawsze uporządkowane niemalejąco według pola nazwa. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY wartosc, nazwa

4 / 9

Matura 2018, poziom rozszerzony. W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony.

5 / 9

Matura 2019, poziom rozszerzony. Do danego adresu IP może być przypisanych wiele różnych nazw.

6 / 9

Matura 2016, poziom rozszerzony. Wskaż fałszywe zdanie.

7 / 9

Matura 2018, poziom rozszerzony. Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB.

8 / 9

Matura 2015 poziom rozszerzony. Które dokończenie zdania jest prawdziwe? Na licencji ADWARE jest rozpowszechnione oprogramowanie, które:

9 / 9

Matura 2021, poziom rozszerzony. Które zdanie jest prawdziwe?

.