Twierdzisz, że dobrze znasz historię? Rozwiąż quiz i udowodnij!

1 / 8

Jedno z założeń Wielkiej Karty Swobód to:

2 / 8

W bitwie pod Mohaczem zginął:

3 / 8

Z którym okresem powinniśmy kojarzyć kulturę łużycką?

4 / 8

Ile było sztuk wyzwolonych?

5 / 8

Henryk III Walezy został wybrany na króla Polski w:

6 / 8

Dragonia to wojska zaciężne, które pojawiły się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w:

7 / 8

Co było przyczyną tzw. wojny głodowej?

8 / 8

W XVI i XVII w. z Polski do Czech i Niemiec wywożono m.in. futra i płótno, a przywożono m.in. tzw. norymberszczyznę, czyli:

Pobijesz średnią?