421. Ekstremalny quiz wiedzy

1 / 10

Miasto Białystok w roku 1800 należało do: (qupaga)

2 / 10

Pampeliška po czesku to po polsku: (qupaga)

3 / 10

Prohibicja w USA na poziomie federalnym została zniesiona w: (qupaga)

4 / 10

Swierdłowsk to dawna nazwa: (r.r.k.)

5 / 10

Akerman (''Stepy Akermańskie'' Mickiewicza) to dawna nazwa miasta leżącego dzisiaj: (r.r.k.)

6 / 10

''Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny...'' śpiewał: (r.r.k.)

7 / 10

Metamorfizmem nazywamy przemiany zachodzące w: (ernst)

8 / 10

W którym wieku carem Rosji był Ivan IV Groźny? (weterynarz123)

9 / 10

Największe miasto Sycyli? (Maja)

10 / 10

23. września 1939 roku Władysław Szpilman grał w ostatniej audycji ''na żywo'' Polskiego Radia recital utworów: (ama)