388. Ekstremalny quiz wiedzy

1 / 12

Tafefobia to: (Jurek)

2 / 12

Zawartość CO2 w atmosferze to: (Jurek)

3 / 12

Na uroczystości otwarcia opery w Sydney był/a obecny/a: (ama)

4 / 12

Kapłanki, które strzegły świętego ognia: (ama)

5 / 12

Izotopem wodoru jest: (weterynarz123)

6 / 12

System rządów, zakładający różnicowanie stopnia udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym wedle wyznawanej religii to: (weterynarz123)

7 / 12

Najwyższa zarejestrowana temperatura na Ziemi to: (Jurek)

8 / 12

Borneo to największa wyspa: (CałyTenZgiełk)

9 / 12

Rabacja galicyjska to powstanie chłopskie, które miało miejsce w: (ernst)

10 / 12

Maskonur to: (weterynarz123)

11 / 12

Synonimem wyrazu animusz jest: (ama)

12 / 12

Dowódcą akcji pod Arsenałem był: (Kazimierz-d)