Test z biologii: genetyka. Poradzisz sobie lepiej niż uczniowie?

1 / 12

Współcześni ludzie należą do gatunku:

2 / 12

Gen to:

3 / 12

Jaką postać ma cząsteczka DNA?

4 / 12

Cukier, z którego zbudowane jest DNA to:

5 / 12

Zamiast tyminy w RNA występuje:

6 / 12

Funkcją rRNA jest:

7 / 12

Każda powstała w wyniku mejozy gameta ma:

8 / 12

Chromosomy homologiczne:

9 / 12

Ile praw sformułował Gregor Mendel?

10 / 12

Która para chromosomów jest charakterystyczna dla kobiet?

11 / 12

Nosicielem genu odpowiedzialnego za hemofilię jest:

12 / 12

Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się dziewczynki?